DOSTLARIMIZI SATMADIK

Çocukluğumuzda ne çok oyun oynadık,

Körebe oynadık,

doğruları görmeyecek kadar kör olmadık.

Yakan top oynadık,

kimseyi can evinden yakmadık.

Fırıldak oynadık,

beş kuruşluk çıkar için fırıldak olmadık.

Aşşık attık,

kimseyi kör kuyulara atmadık.

Aç kapıyı bezirgan başı oynadık,

arsızların hırsızların iftiracıların bezirganlığını yapmadık.

Saklambaç oynadık,

dostlarımız dar ağacına giderken saklanmadık.

Çelik çomak oynadık,

kimsenin tekerine çomak sokmadık.

Uzun eşşek oynadık,

kimseyi eşşek yerine koymadık.

Yağ sattık, bal sattık,

dünya malı için dostlarımızı satmadık.