Geleceğin İnşasında Öğretmen Olmak

Geleceğin İnşasında Öğretmen Olmak, kavramların mevzuatın tutsağı
olmadan, anlamsız eğilimlere, gündelik söylemlere, yetersiz yaklaşımlara, bahanelere
kulak asmadan, umutları diri kılan gönüllere, düşüncelere ve eylemlere sahip
olmaktır.

Geleceğin İnşasında Öğretmen Olmak, yetkinliğini ve yeterliliğini devreye
sokarak ihtiyaçları fark edip sabırlı, sorumlu, planlı, dakik, uyanık, çözüm üreten,
fırsatları faydaya dönüştürmek, hayalleri peşinde koşan çocukların ilgi, beceri ve
yeteneklerine umut olmaktır.

Geleceğin İnşasında Öğretmen Olmak, sorumluluk alarak, katkı sağlamak, yük
olmadan yükü paylaşmaktır. Doğayı kuşatan seher aydınlığı gibi, bilginin, sevginin ve
davranışların penceresinden gönüllere girmek, geleceği duymak, kutlu bir müjdenin
temellerini atmada çaba harcamaktır.

Geleceğin İnşasında Öğretmen Olmak, hem kendini hem de ortamı
keşfetmektir. Anı yaşamak, yitikleri düşünmek, unutulanları hatırlamak, huzur ve
hikmet çizgisinde, ilgilerin merkezini bularak, masallara kanmadan, akıntılara
kapılmadan, gerçeğe berraklığa açılmak, kabukları kırmak, gelecek için çabaları israf
etmeden tavır almaktır.

Geleceğin İnşasında Öğretmen Olmak, geleceğin gençliğini, gençliğin
geleceğini inşa ve ihya etmede özne olmak özne kalmaktır. Kendisine emanet edilen
sınıfı, öğrencileri istikbale taşımada sorumluluk taşıdığı gibi toplumların başarı ve
mutluluklarının temel harcını oluşturmaktır.

Geleceğin İnşasında Öğretmen Olmak, canından kanından olmayana evladım
diyebilmektir. Cana can, kalbe heyecan katmak, öğrencilerine abı hayat olmaktır.

Geleceğin İnşasında Öğretmen Olmak, sesini değil sözünü yüceltmektir.
Tohumda ormanı görmek, farklı özellikleriyle uyuşuklara hareket, ürkeklere cesaret,
şaşıranlara yön veren olmaktır. Konuşarak, okuyarak, dinleyerek, anlatarak hayata
dokunarak çabaları sevgi ile devam ettirmektir..

Geleceğin İnşasında Öğretmen Olmak, gönül diliyle konuşup özü öze
bağlamak, izzete giden yolda kimliği belirleyen bir yürekle binlerce yürekleri
çiçeklendirmek, sınırları gözeterek geleceğe ışık olmak, bahane üretmeden bakışları
yenilemek, nimeti, ikramı tanımak, sadık ve sevdalılarla yol almaktır.

Geleceğin İnşasında Öğretmen Olmak, zihni özgürleştirmek, aklı devreye
sokarak özgür ve özgün düşünmede, değerleri tanıtmada aramada, sormada,
bulmada, merak gidermede yeteneklerin önünü açmada öncülük etmektir.

Geleceğin İnşasında Öğretmen Olmak, zihinsel soy kırım olan ezberciliği terk
etmek, çeşitliliğin önemini kavramak, daha iyiye, güzele ulaşmada çaba harcamak,
bilgiyi bilince dönüştürmektir.

Geleceğin İnşasında Öğretmen Olmak, zoru mümkün, mümkünü kolay, kolayı
zarif ve zevkli hale getirmek, bakışları yenilemek, heyecan oluşturmak, ilham vermek,
ufku zenginleştirip cevheri mücevhere dönüştürmek, genç kuşakları geleceğe
hazırlamaktır.

Geleceğin İnşasında Öğretmen Olmak, kalplere nur, gözlere fer, kulaklara
çığlık, akıllara idrak, vicdanlara anahtar olmaktır. Geçmiş ile geleceği etkin
harmanlayıp, öğrencileri doğru yönlendirmektir.

Geleceğin İnşasında Öğretmen Olmak, müktesabatıyla öğrencilerini kuşatan,
kusur hata aramadan, eleştirmeden, haddini bilen, görevini yapan, projeleriyle fark
oluşturan, sıcak sevimli kişiliği ve duruşu ile gönüller kazanıp okulun, eğitimin yıldızı
olmaktır.

Geleceğin İnşasında Öğretmen Olmak, sadece okulda değil okul dışında da
öğretmen olmak, yaşamayı, mücadele etmeyi, sorularla birlikte sorunları çözmeyi,
hayatın bütün zorluklarına karşı direnmeyi her ortamda devam ettirmek, öğrencilere
öncü ve önder olmaktır.

Geleceğin İnşasında Öğretmen Olmak, cehaletle mücadele etmektir.
Aydınlatan, seven, sevdiren, üreten geliştiren sorunlu sorunsuz her öğrenciye kucak
açıp seven, sahiplenen ve zoru başaran olmaktır.

Geleceğin İnşasında Öğretmen Olmak, medeniyetimizin farklı coğrafyalarındaki
bıraktığı kültürel mirası gayretleriyle okuluna, sınıfına taşıyarak çocuklara gençlere
şuur olmaktır.

Geleceğin İnşasında Öğretmen Olmak, kalbin kandili, aklın delili, gönlün
baharı, gözün nuru, kulağın nağmesi, dilin güzelliği olmaktır. Farklı özellikleriyle özde,
sözde ve gözde olmaktır.