Eğitimde Özlenen Babalar

Babalar candır, canandır.

Onların işi korumaktır, gözetmektir.

Aile üzerinde sürekli hareket halinde olan bulut gibidir.

Güneş gibidir; ısıtır.

Yağmur gibidir; besler, doyurur.

Sevgi ve şefkat dolu bakışları ile serinletir, sakinleştirir, huzur verir.

İki cihanın habercileridir.

Bilginin ve haberin elçileridir.

Yeryüzünün en güzel armağanlarıdır.

Meçhuller onlarla malum olur.

Kucakları çok geniştir, tüm aileyi kuşatır.

Varlıkları aileye şifadır.

Bulundukları iklimi irfana dönüştürür.

Yönleri, yolları ne olursa olsun ortak güzelliklerin öncüleridir.

Davranışları, yaptıkları, söyledikleri, yapacakları hep ailesi içindir.

Onlar pek çok olayı görür, duyar, söyler, önceden hissederler.

Annelerin gönül dostu, evlerin direkleri,

çocukların vazgeçilmez tutkularıdır.

Uğraşıları, çabaları içtenlikle sunan gerçek kahramanlardır.