İlme Adanmış Bir Ömür Mehmet Çağlayan

İslam uleması her dönemde toplum adına kalıcı değerler üretmiş. İnsanları aydınlatmış, yaşadıkları ortama öncülük etmiş,  hayatlarını bu yola adamışlar.

Ulemayı, hizmetlerini tanımak ziyaret edip dualarını almak, biyografilerini okumak, onlara ve ilimlerine hizmettir, hürmettir, görevdir. Bu anlayış İslami hareketin temel taşı olmalıdır.

Rahmetlik babam, Mehmet Çağlayan Hocamız da  yaşadığı dönemde halk içinde Hak mücadelesi veren, hikmete ulaştıran İslami bilgiye, ihlasla yoğrulmuş amele, imanın hakikati güzel ahlaka uygun bir ömür yaşamıştır.

Hatıratı pek çok ilim ehlini de tanıtmaya vesile olan bu çalışma yeni nesiller için de hayırlara vesile olacaktır.