Çağlayan Şiirler

Şeyh Galip:

“Şiir, denizin derinliklerinde ki inci gibidir. Sözün incisidir.”

Valeri:

Düz yazı yürüyüşe, şiir raksa benzer.

Şiir;

güzelliğe bürünmüş harikadır.

Ruhun müziği hezeyanıdır.

duyuşun deyiş oluşudur.

Sözün incisidir…