Din Kültürü Tatil Kitabı

Dini bilgilerinin

öğrencilere öğretilmesi

ciddiyet ister. İnanmışlık ister.

Birikim ister, beceri ve yetenek ister.

Bu konuda herkes

kendini yeterli görmemelidir.

İşi uzmanlara bırakmalıdır.

Öğrencilere

yaratılışlarına ve yaşlarına uygun

öneri ve öğretim metotları sunulmalıdır. Din dilinin çok iyi kullanılması,

kavramların ve terimlerin

tehtit unsuru değil

sevgi ile kazandırılması gerekir.

Okul Müfredatına katkı sağlayan

bilgi, kıssa, bilmece, bulmaca,

testler ve farklı etkinliklerle donanmış

bu çalışma ile çocuklarımız

Allah, din ve peygamber sevgisini

daha iyi kazanacak,

davranışları güzelleşecek,

kazanımları artacaktır.